fbpx

ข่าวสาร

งานสัมมนาประจำปีสำหรับพนักงาน

งานสัมมนาประจำปีสำหรับพนักงาน

     ทางบริษัทเล็งเห็นว่าพนักงานคือ ปัจจัยสำคัญ ที่ขับเคลื่อนบริษัทให้ก้าวหน้า จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียด และความเหนื่อยล้าจากการทำงานจึงจัดให้มีกิจกรรมท่องเที่ยวสำหรับพนักงานบริษัท เพื่อเป็นการผ่อนคลาย และกระชับความสัมพันธ์ภายในองค์กร

Macao

 

Hong Kong

Taiwan

 

 

BeRich (Thailand) Co., Ltd.

Address :

เลขที่ 48 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

Phone :

+66(0)26139243-4, +66(0)26139993-4

Fax:

+66(0)26139751

Email:

brt@berichthailand.com