fbpx

เกี่ยวกับเรา

Sub title here...

บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จำกัด ได้เริ่มเปิดดำเนินการในปี 2544 ถึงปัจจุบัน โดยกลุ่มเภสัชกรและทีมงานที่ร่วมมุ่งมั่นในอันที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านเวชสำอางและยา ตลอดจนผลิตภัณฑ์ด้านความงามและสุขภาพอื่นๆที่เป็นแบรนด์เฉพาะของบริษัท ให้มีคุณภาพในทุกองค์รวมของผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านวัตถุดิบที่ต้องมีผลการศึกษาทางคลินิกจากแหล่งที่เป็นที่ยอมรับและ/หรือกรรมวิธีที่ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีมาตรฐานสูง เพื่อเข้าสู่ขบวนการผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานสากล แม้แต่เวชสำอางทุกผลิตภัณฑ์ก็ต้องให้แน่ใจว่า สารสำคัญทุกชนิดมีจำนวนเปอร์เซ็นต์สูงเพียงพอในการออกฤทธิ์เหมือนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยา

และเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าสำเร็จรูปที่ถูกส่งมอบให้ผู้ใช้จะมีประสิทธิภาพสูงสุด ทางบริษัทได้คัดสรรบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการแตกต่างไปตามผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวจากแสงแดดจะถูกบรรจุลงในหลอดพลาสติก 5 ชั้น เพื่อไม่ให้เกิดการสลายของสารภายในหลอดซึ่งเกิดขึ้นได้ค่อนข้างง่าย

นอกจากนี้ ทางบริษัทยังได้มีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายออกไปในตลาด เพื่อทดสอบค่าความสามารถในการปกป้องรังสียูวีจากแสงแดด ทำให้แน่ใจว่าแม้เวลาจะผ่านไป 1-2 ปี ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังคงมีค่าการปกป้องรังสียูวีได้เหมือนค่าที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์
B = Belief
E = Efficiency
R = Reliability
I = Intelligence
C = Communication
H = Hospitality

 

about-01.jpg
about-02.jpg
about-03.jpg
about-06.jpg
about-04.jpg

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ/ นโยบาย

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นในการเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำและเป็นที่ยอมรับด้านการดูแลสุขภาพด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์,จัดหาและการทำการตลาดให้ผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าแบรนด์ (Branded product) ด้วยการเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางด้านนวัตกรรม,ประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยความรู้ด้านการดูแลสุขภาพอย่างมืออาชีพจากสหวิชาชีพด้านสาธารณะสุขเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่คู่ค้าและลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ.

พันธกิจ

  • บีริชมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพด้วยทีมงานสหวิชาชีพด้านสาธารณะสุขอย่างมืออาชีพเพื่อให้คู่ค้าและลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์และบริการที่เข้าถึงได้ง่าย
  • บีริชมุ่งมั่นให้มีบริการคู่ค้าและลูกค้าด้วยความหลากหลายของกลุ่มผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่าย
  • บีริชมุ่งมั่นส่งเสริมทุกฝ่ายในองค์กรให้มีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นทีมและเป็นทีมงานมืออาชีพ
  • บีริชมุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจของบริษัทโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

นโยบาย

บีริชมุ่งมั่นจัดหาและพัฒนาเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยคำนึงถึงผลการทดสอบอย่างกว้างขวางตามมาตราฐานสากลขององค์ประกอบต่างๆในตัวผลิตภัณฑ์เพื่อประโยชน์ที่ดีขึ้นของบุคลากรที่เราให้บริการและเป็นไปตามมาตราฐานของกฏระเบียบของทางราชการ
certificate.jpg

Our Overseas Distributors

world-map.jpg

 

BeRich (Thailand) Co., Ltd.

Address :

เลขที่ 48 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

Phone :

+66(0)26139243-4, +66(0)26139993-4

Fax:

+66(0)26139751

Email:

brt@berichthailand.com