fbpx

เกี่ยวกับเรา

BERICH (Thailand) Co., Ltd

บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จำกัด ได้เริ่มเปิดดำเนินการในปี 2544 ถึงปัจจุบัน โดยกลุ่มเภสัชกรและทีมงานที่ร่วมมุ่งมั่นในอันที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านเวชสำอางและยา ตลอดจนผลิตภัณฑ์ด้านความงามและสุขภาพอื่นๆที่เป็นแบรนด์เฉพาะของบริษัท ให้มีคุณภาพในทุกองค์รวมของผลิตภัณฑ์ ทั้งด้านวัตถุดิบที่ต้องมีผลการศึกษาทางคลินิกจากแหล่งที่เป็นที่ยอมรับและ/หรือกรรมวิธีที่ได้มาซึ่งวัตถุดิบที่มีมาตรฐานสูง เพื่อเข้าสู่ขบวนการผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานสากล แม้แต่เวชสำอางทุกผลิตภัณฑ์ก็ต้องให้แน่ใจว่า สารสำคัญทุกชนิดมีจำนวนเปอร์เซ็นต์สูงเพียงพอในการออกฤทธิ์เหมือนมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยา

และเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าสำเร็จรูปที่ถูกส่งมอบให้ผู้ใช้จะมีประสิทธิภาพสูงสุด ทางบริษัทได้คัดสรรบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการแตกต่างไปตามผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิวจากแสงแดดจะถูกบรรจุลงในหลอดพลาสติก 5 ชั้น เพื่อไม่ให้เกิดการสลายของสารภายในหลอดซึ่งเกิดขึ้นได้ค่อนข้างง่าย

นอกจากนี้ ทางบริษัทยังได้มีการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายออกไปในตลาด เพื่อทดสอบค่าความสามารถในการปกป้องรังสียูวีจากแสงแดด ทำให้แน่ใจว่าแม้เวลาจะผ่านไป 1-2 ปี ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังคงมีค่าการปกป้องรังสียูวีได้เหมือนค่าที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์
B = Belief
E = Efficiency
R = Reliability
I = Intelligence
C = Communication
H = Hospitality

 

ในด้านความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญไม่น้อยกว่าประสิทธิภาพ ทางบริษัทจึงต้องมีมาตรฐานในการคัดสรรวัตถุดิบ โดยวัตถุดิบแต่ละชนิดจะต้องมีข้อมูลด้านความปลอดภัยสูง และเมื่อได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแล้วจะต้องผ่านการทดสอบการแพ้โดยแพทย์ผิวหนังของสถาบันเดิร์มสแกนเอเซีย ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตลอดจนการทำฮาลาลเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้ชาวมุสลิม
ด้วยคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากร้านขายยา โรงพยาบาล แพทย์ และเภสัชกร ตลอดจนช่องทางจัดจำหน่ายอื่นๆด้วยดีตลอดมา จนสามารถขยายความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดอาเซียน ตะวันออกกลาง และบางประเทศในยุโรปได้

Our Overseas Distributors

 

BeRich (Thailand) Co., Ltd.

Address :

เลขที่ 48 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม. 10400

Phone :

+66(0)26139243-4, +66(0)26139993-4

Fax:

+66(0)26139751

Email:

brt@berichthailand.com